Choď na obsah Choď na menu

Výzva na predkladanie pripomienok k činnosti PS

14. 3. 2023

 PSUOO Liptovské Sliače vyhlasuje výzvu na predkladanie pripomienok ku činnosti PS pre členov spoločenstva. Svoje pripomienky, otázky, prípadne aj body,  ktoré chcete aby  boli prerokované  na zhromaždeniach PS môžete do konca marca doručiť osobne do kancelárie urbáru počas úradných hodín, poslať elektronicky na mailovú adresu PS alebo prostredníctvom členov výboru. Výbor sa bude snažiť dané záležitosti zodpovedať prostredníctvom webovej stránky prípadne zahrnúť do nasledovného zhromaždenia PS. Zhromaždenie PS urbáru občanov obce Liptovské Sliače sa bude konať v mesiaci jún prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Výbor sa rozhodol pre túto formu zhromaždenia z dôvodu uznášaniaschopnosti zhromaždenia.