Choď na obsah Choď na menu

Podmienky podávania návrhov na uzavretie zmluvy o nájme pôdy

26. 4. 2024

Podmienky podávania návrhov na uzavretie zmluvy o nájme pôdy na Mraviskách (E-KN 2298/1 TTP 12,56ha, E-KN 826/1 TTP 9,35ha, E-KN 9381/6 Lesný pozemok 0,72ha; spolu o výmere 22,63ha) na obdobie 2025-2030

·         Účastník vyhlásenej súťaže musí byť podielnikom PSUOO Liptovské Sliače

·        Účastník vyhlásenej súťaže- FO, SHR alebo PO musí podnikať v obci Liptovské Sliače a platiť príslušné dane do obce Liptovské Sliače

·        Podniká v poľnohospodárskej činnosti alebo v chove hospodárskych zvierat v obci

·        Podieľa sa na zamestnanosti v obci Liptovské Sliače

·        Minimálna cena nájmu je 50 €/ha

Kritériami výberu budú cena (€/ha za rok) a výška podielu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§287 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 05.05.2024 pri prezentácií členov pred konaním zhromaždenia.