Choď na obsah Choď na menu

Vyjadrenie výboru Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače

 

 Vyjadrenie výboru Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače

(ďalej len PS L. SLIAČE)


Vážení spoluobčania, podielnici PS L. Sliače!

 

Ako predseda spolu s výborom sa chceme vyjadriť k článku, ktorý bol zverejnený na sociálnej sieti.

V prvom rade by som chcel poznamenať, že výbor PS L. Sliače má za úlohu využiť všetky prostriedky na to, aby zabezpečil správne a ekonomické hospodárenie. Dotýka sa to aj prenájmu poľovných pozemkov pre výkon práva poľovníctva.

Určite si spomínate na splnomocnenia, ktoré vám dávali podpisovať členovia a ich sympatizanti nemenovaného združenia z Partizánskej Ľupče pred cca štyrmi rokmi. Toto splnomocnenie ste podpísali bez toho, aby ste vedeli na koho to splnomocnenie má smerovať. Dokonca tam bolo napísané, že na tretiu osobu, ktorú nikto nemenoval. Boli to tí istí ľudia, ktorí ukradli poľovný revír podvodným spôsobom v Liptovských Sliačoch, kde oklamali pána farára, zneužili mená zosnulých a oklamali dôchodcov, ba dokonca rozbíjali valné zhromaždenia PS L. Sliače s cieľom získať väčšinu vo výbore PS L. Sliače a aby sa zmocnili hory v Sliačoch. Títo ľudia natierali kaplnky v okolí, kde sa snažili oklamať ľudí, aby získať podpisy. Dnes sa im nedokážu pozrieť do očí, pretože ich oklamali.  

Táto úzka skupina ľudí, ktorú vieme porátať na dvoch rukách, sa dnes snaží zrušiť splnomocnenie, ktoré je na zadnej strane hlasovacieho lístka. Toto splnomocnenie je smerované na splnomocnenca Miroslava Bieleného, ktorý zastupuje funkciu predsedu PS L. Sliače a je zároveň štatutárom. 

Splnomocnenie je vypracované podľa Zákona o poľovníctve a je určené aj na účely uzatvorenia nájomnej zmluvy pre výkon práva poľovníctva na daľšie obdobie. 

Kedže PS L. Sliače nemá takúto zmluvu uzatvorenú so žiadnym poľovným združením a škody zverov na porastoch sú značné, výbor PS L. Sliače navrhol predsedu PS L. Sliače na splnomocnenie, aby  zastupoval PS L. Sliače na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a presadzoval záujmy všetkých členov PS L. Sliače, a nie len úzkej skupiny ľudí. Najmä nájom za poľovné pozemky, ktoré nemáme podpísané, škody zverov, ktoré taktiež nemáme podpísané a sú značné, úprava lesných chodníkov, kosenie lesných lúk, uhadzovanie haluziny a v neposlednom rade zoceľovanie vzťahov v obci. Tieto všetky činnosti boli v minulosti vykonávané Sliačanmi, ktorí ich s hrdosťou vykonávali za účelom zveľaďovania a hospodárenia v Sliačanských lesoch a to bezodplatne.

 

Vážení spoluvlastníci, spoluobčania, nenechajme si ukradnúť našu horu, naše pozemky a poľnohospodársku pôdu. Nenechajme sa vtiahnuť do diktatúry jednotlivcov z Partizánskej Ľupče, ktorí chcú ovplyvňovať chod celej našej dediny. 

Skúsme byť konečne samostatnými a rozhodujme sa slobodne a bez nátlaku.


Lesu zdar!

Výbor PS L. Sliače.